Ερωτηματολόγιο για Επιχειρησιακή Αξιολόγηση

Προσωπικά Στοιχεία

 1. *Ονοματεπώνυμο
 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
  Η ερώτηση είναι υποχρεωτική
 1. *

  Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλ. Δ/νση):

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
  Η ερώτηση είναι υποχρεωτική

Επιχειρησιακή Αξιολόγηση

 1. Πώς κρίνετε τη σχέση τιμής-ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται με ικανοποιητική ταχύτητα;
 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Είναι η συμπεριφορά του προσωπικού ικανοποιητική;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Είναι κατατοπιστικοί οι πωλητές αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Οι παραγγελίες εκτελούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Οι προσφορές δίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Πως κρίνετε την ενημέρωσή σας από το κατάστημα για την εξέλιξη των παραγγελιών σας;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές προτάσεις στα είδη ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που ψάχνετε;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Είναι ο εκθεσιακός χώρος λειτουργικός;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Πώς κρίνετε την ενημέρωση σας για τα νέα προϊόντα και τις τρέχουσες προσφορές;

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
Άριστη
Πολύ Ικανοποιητική
Ικανοποιητική
Μέτρια
Ελάχιστα Ικανοποιητική
Καθόλου Ικανοποιητική
 1. Γενικές Παρατηρήσεις

 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>

Αλλα στοιχεία

 1. *Email
 2. is_compulsory) ? '( '.JText::_('OPTIONAL').' )' : ''; ?>
  Η ερώτηση είναι υποχρεωτική