ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η επιλογή των συνεργατών-προμηθευτριών επιχειρήσεων από το Συνεταιρισμό Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) πραγματοποιείται μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κυριότερα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα εξής:

 • Επαρκής Διαθεσιμότητα Προϊόντων: Η επάρκεια των προϊόντων καθίσταται ως ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ Προμηθευτή- Πελάτη σε όλα τα στάδια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain). Δοθέντος ότι τα σύγχρονα έργα, μικρά και μεγάλα, απαιτούν ταχύτατους ρυθμούς σε όλες τις φάσεις ολοκλήρωσής τους, η ύπαρξη διαθεσιμότητας των προϊόντων τίθενται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς επηρεάζει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα, δηλ. το βαθμό εξυπηρέτησης του πελάτη.
 • Οργανωμένη Λειτουργία με Προσανατολισμό στον Πελάτη: Μια αποτελεσματική πελατο-κεντρική οργάνωση ενός Προμηθευτή επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της εξυπηρέτησης του τελικού πελάτη-καταναλωτή.
  • Υπάρχει δομημένο προϊοντικό κωδικολόγιο με ενημερωμένους καταλόγους και τιμοκαταλόγους;
   • Εκτελούνται ομαλά οι παραγγελίες;
   • Υπάρχει τεχνική υποστήριξη;
   • Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης για την εξέλιξη των παραγγελιών;
 • Αξιοπιστία και Συνέπεια στο Πλαίσιο μιας Στρατηγικής Συνεργασίας: Το επίπεδο αξιοπιστίας, όχι μόνο των προϊόντων, αλλά και της επιχείρησης στο σύνολό της επηρεάζει αποφασιστικά το βαθμό που μπορεί να δημιουργηθεί μια στρατηγική συνεργασία. Η διαχρονική συνέπεια μιας επιχείρησης και η επίδειξη αξιοπιστίας σε αυτό που υπόσχεται (δηλ. αξιοπιστία υλικών, χρόνοι παράδοσης παραγγελιών, ευελιξία στην επίλυση των προβλημάτων κ.α.) αποτελούν αναμφίβολα μια προστιθέμενη αξία που λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή προμηθευτών.
 • Εύρος Προϊόντων και Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών ενός προμηθευτή, αλλά και το αντίστοιχο εύρος σε εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει, συνθέτουν έναν σημαντικό παράγοντα επιλογής προμηθευτή και προϊόντων.
 • Ορθολογική Τιμολογιακή Πολιτική σε σχέση με την Ποιότητα: Οι τιμές που προσφέρονται τα προϊόντα, σε σχέση με τα τεχνικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αποτελούν επίσης ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την συγκριτική προτίμηση ενός προμηθευτή από έναν άλλο. Για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι τιμές είναι ορθολογικές και συμφέρουσες για τον τελικό πελάτη-καταναλωτή. Κατ’ αυτήν την έννοια, η τιμή ενός προϊόντος πρέπει να δικαιολογείται από αυτά που προσφέρει το αντίστοιχο προϊόν, όπως αξιοπιστία, ευχρηστία, design, εξελιγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, εργονομία κ.α.

Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών που βασίζεται στα παραπάνω κριτήρια, ο Σ.Ε.ΗΛ.Χ. έχει διασφαλίσει μια στρατηγική συνεργασία με τους εξής προμηθευτές:

 • ΑΒΒ – Ραγοϋλικό, Βιομηχανικό Υλικό, Ηλεκτρολογικοί Πίνακες, Πριζοδιακόπτες
 • AEG – Ραγοϋλικό και Βιομηχανικό Υλικό
 • ΕΤΙ – Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
 • CENTRAL – Τηλεπικοινωνιακό Υλικό
 • NEXANS – Καλώδια
 • GEYER – Ραγοϋλικό, Ηλεκτρολογικοί Πίνακες, Πριζοδιακόπτες
 • SYLVANIA – Λαμπτήρες και Επαγγελματικά Φωτιστικά
 • OSRAM – Λαμπτήρες και Επαγγελματικά Φωτιστικά
 • NORATEX – Βιομηχανικό Υλικό
 • PILUX & DANPEX – Ηλεκτρολογικοί Πίνακες και Επαγγελματικά Φωτιστικά
 • LEAD – Βιομηχανικό Υλικό, Αισθητήρες και Ειδικά Καλώδια
 • SCHWABE – Συμβατικοί και Ηλεκτρονικοί Μετασχηματιστές
 • VIMAR – Πριζοδιακόπτες, Οικιακοί Αυτοματισμοί και Αναλώσιμα Είδη
 • VIOKAR – Ηλεκτρολογικοί Σωλήνες και Υλικά Εσωτερικής και Εξωτερικής Εγκατάστασης
 • ΚΟΥΒΙΔΗΣ – Ηλεκτρολογικοί Σωλήνες και Υλικά Εσωτερικής και Εξωτερικής Εγκατάστασης
 • SIVAR – Συστήματα Εξαερισμού
 • COSMOLAMP – ΔΣΦΩΓ
 • ADELEQ – Λαμπτήρες και Αναλώσιμα Είδη
 • FAMATEL – Αναλώσιμα Είδη
 • ΔΗΜΟΥΛΑΣ – Ειδικά Καλώδια
 • ΔΙΑΕΛ – Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
 • ΕΛΕΜΚΟ – Υλικά Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας
 • VIOKEF – Οικιακά Φωτιστικά
 • EGLO - Οικιακά Φωτιστικά
 • AUGENTI - Οικιακά Φωτιστικά
 • PECOS - Οικιακά Φωτιστικά
 • GLOBO - Οικιακά Φωτιστικά
 • ETA LIGHT - Οικιακά Φωτιστικά
 • NOVA LUCE - Οικιακά Φωτιστικά
 • ΜΩΡΑΪΤΗΣ - Οικιακά Φωτιστικά
 • PAULMAN – Επαγγελματικά και Οικιακά Φωτιστικά
 • KT LIGHTING – Επαγγελματικά Φωτιστικά
 • IPETHRION – Οικιακά Φωτιστικά
 • ACA LIGHTING – Επαγγελματικά Φωτιστικά
 • AKRIPHOS – Επαγγελματικά Φωτιστικά
 • ΤΕΜ – Πριζοδιακόπτες
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Υλικά Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας
 • OLYMPIA ELECTRONICS – Φωτιστικά Ασφαλείας και Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • COOPER UNIVEL – Φωτιστικά Ασφαλείας και Συστήματα Πυρανίχνευσης