ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης απαρτίζεται από 5 μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε 3 χρόνια από το σύνολο των Συνεταίρων. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος. Στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμος, καθώς σχετίζεται με τα εξής θέματα:

Διαμόρφωση της Ετήσιας Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Organizational Strategy).

Μετατροπή της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, βάσει των οικονομικών δεδομένων, σε συγκεκριμένους-μετρήσιμους Επιχειρησιακούς Στόχους (Targets) και Προγράμματα (Plans), σε ετήσια και μηνιαία βάση.

Παρακολούθηση των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (Critical Performance Indicators) και κατάρτιση Μηνιαίων Σχεδίων Δράσης (Action Plans) για την επίτευξη των Επιχειρησιακών στόχων.

Από το έτος 2019 έως και σήμερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

 • Πρόεδρος: Φραγκεδάκης Παναγιώτης
 • Αντιπρόεδρος: Αποστολάκης Μιχάλης
 • Γραμματέας: Βούτας Ιωάννης
 • Ταμίας: Παπαδαντωνάκης Ιωάννης
 • Μέλος: Επιτροπάκης Αντώνης

Ιστορικά, τα Διοικητικά Συμβούλια που έχουν διατελέσει, είναι τα εξής:

  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Αλυγιζάκης Λυκούργος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Βούτας Ιωάννης: Ταμίας Δ.Σ.
  • Τραχαλάκης Νεκτάριος: Μέλος

  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Φουράκης Χαράλαμπος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Πενταράκης Ευτύχιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Κρανιδιώτης Σπύρος: Μέλος

  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Πατεράκης Νικόλαος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Τζανακάκης Στυλιανός: Ταμίας Δ.Σ.
  • Φουράκης Χαράλαμπος: Μέλος Δ.Σ.

  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Πατεράκης Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπερτάκης Κωνσταντίνος: Μέλος Δ.Σ.

  • Γομπάκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Πατεράκης Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Μέλος Δ.Σ.

  • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Νικόλαος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Επιτροπάκης Αντώνιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Τραχαλάκης Νεκτάριος: Μέλος Δ.Σ.

  • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Επιτροπάκης Αντώνιος: Μέλος Δ.Σ.

  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Φυτράκης Απόστολος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.

  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Τερεζάκης Νικόλαος: Μέλος Δ.Σ.

  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Αγοραστάκης Δημήτριος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Γομπάκης Κωνσταντίνος: Μέλος Δ.Σ.

  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Πενταράκης Ευάγγελος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ. (Αντικατάσταση από Γομπάκη Κωνσταντίνο)

  • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Λιοδάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Μέλος Δ.Σ.

  • Φυτράκης Απόστολος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Παπουτσάκης Γεώργιος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Μέλος Δ.Σ. (Αντικατάσταση από Μοτάκη Κυριάκο)

  • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Βαβουράκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Τζανακάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Πεντάρης Στυλιανός: Μέλος Δ.Σ.

  • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Μαθιουδάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Φυτράκης Απόστολος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.

  • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Φυτράκης Απόστολος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Σταθόπουλος Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.

  • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Σκορδυλάκης Χρήστος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Ρουμελιωτάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Σταθόπουλος Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.

  • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Σταθόπουλος Νικόλαος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Ρουμελιωτάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Μαστρομανώλης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.

  • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Λιμαντζάκης Ελευθέριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Μαρκουλάκης Νικόλαος: Γραμματέας Δ.Σ.
  • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.