ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέσω της υλοποίησης κατάλληλων λειτουργικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται ανά τμήμα και παρακολουθούνται σε συστηματική βάση, ο Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) αποσκοπεί στην επίτευξη ενός συνόλου μακροπρόθεσμων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, οι οποίοι διασφαλίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της επιχείρησης επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

  • Πληρότητα στις προϊοντικές εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
  • Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς ο χρόνος είναι πολύτιμος ειδικά για τον επαγγελματία στην καθημερινή του δραστηριότητα.
  • Συστηματική διεύρυνση της τεχνογνωσίας της επιχείρησης γύρω από τις τάσεις της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Εδραίωση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης που υποστηρίζεται όχι μόνο από σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές, αλλά και από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης που διεκπεραιώνει την κάθε πώληση με υψηλή ποιότητα και πληρότητα.