ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οικονομική ευρωστία του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.), αλλά και η ηγετική θέση του στην αγορά της Δυτικής Κρήτης, επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά/λειτουργικά στοιχεία του έτους 2010 που δείχνουν:

  • Κύκλο Εργασιών: 3.265.594 €
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 1.142.040 €
  • Πλήθος Προσωπικού: 16 άτομα
  • Μέσο Πλήθος Πελατών που Εξυπηρετούνται Μηνιαίως: 2.500
  • Μέσο Πλήθος Επαγγελματιών / Επιχειρήσεων που Εξυπηρετούνται Μηνιαίως: 650

Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης αποδεικνύουν ότι ο Σ.Ε.ΗΛ.Χ. αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού στη Δυτική Κρήτη, υλοποιώντας τον βασικότερο εταιρικό στόχο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, και θέτει διαρκώς υψηλότερα λειτουργικά πρότυπα που εξασφαλίζουν μια μακρόπνοη επιτυχημένη πορεία.